فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره 1080،موسسه خانه کتاب

صندوق پستی: 313-13145

تلفن:66414950 داخلی 287 (روزهای زوج)

پست الکترونیکی سردبیر:

ykaramati@gmail.com

شماره تماس مدیر داخلی:

ستاره پور :09358157010

پست الکترونیکی:science@faslnameh.org

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی:
http://pasbr.faslnameh.org/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب