فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شایسته است نویسندگان گرامی پیش از ارسال مقالات خود به دفتر نشریه به موضوعات زیر توجه داشته باشند:

مقالات باید بین 2000 تا 6000 کلمه باشند.

مقالات باید با نرم‌افزار MS Word 2010 و بر اساس شیوه‌نامه نشریه حروف‌نگاری شده باشند (فایل قالب مقالات از سامانه نشریات موسسه خانه کتاب در دسترس است).

مقالات باید دارای چکیده فارسی (حداکثر 150 کلمه) و کلیدواژه (حداکثر 7 کلمه) باشند.

نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان شغلی یا رتبه تحصیلی او، ایمیل نویسنده، و نشانی پستی و تلفن تماس او باید در ابتدای مقاله درج شود.

ارسال متون اصلی مقالات ترجمه و اطلاعات کتاب‌شناختی آن به همراه مقاله ضروری است.

جدول‌ها، نمودارها، و عکس‌های مقاله علاوه بر قرار گرفتن در متن، باید به طور جداگانه نیز ارسال شود.

دستور خط مد نظر نشریه مطابق دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و مراعات آن در مقالات لازم است.

برابرنام‌ها، اصطلاحات، و توضیحات باید در پی‌نوشت بیاید.

ارجاعات مقاله باید به صورت درون متنی و کتابشناسی آن نیز بر همان اساس مرتب شود. بدین ترتیب:

ارجاع درون‌متنی: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: شماره صفحه).

کتابشناسی: نام خانوادگی، نام. (سال نشر). نام کتاب. محل نشر: نام انتشارات.

مقاله‌شناسی: نام خانوادگی، نام. (سال نشر). «نام مقاله». نام نشریه. شماره (ش.)، تاریخ نشر: شماره صفحات.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی:
http://pasbr.faslnameh.org/find.php?item=1.48.13.fa
برگشت به اصل مطلب