فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی- اخبار نشریه
آخرین شماره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شمارۀ 5 و 6 فصلنامۀ علوم محض و کاربردی منتشر شد. این شماره مربوط به فصل بهار و تابستان سال 1394 است. تعداد صفحات این شماره، 272 صفخه است. همچنین این شماره شامل 11 مقاله به همراه یک نشست در مورد کتب منتشر شده در حوزۀ تاریخ علم است.

عناوین مطالب این شماره:

سخن سردبیر       

در بند نقش ایوان

نقد

همای اوج سعادت به دام ما افتد/ حسن سالاری

علم، دین و خرافه در تمدن اسلامی/ امیرمحمد گمینی

کتاب‌چندپاره‌سازی: گرایشی تخصصی در فن کتاب‌سازی (بخش اول)/ آرش ظریف

ترجمۀ دانشنامه‌های جهانی در بنیاد دانشنامه‌نگاری ایرانی/ عزیزه بابایی

نکاتی تأثیرگذار که مترجمین نباید بدانند!/ مصطفی یاوری

شایستۀ خواندن

گذر از سیاهی برای رسیدن به روشنایی/ نصیبه رحیمیان 

شایستۀ ترجمه

اخلاق مهندسی/ مصطفی ساکت

سفری کیهانی از سیارۀ مادر تا مرزهای فضا/ صفورا تنباکویی

نقد آثار پیشین       

کنجکاوی کارآگاهانه در طبیعت ایران/ سیده الهه شریعتی

گوناگون            

چه کسی از ارزیابی دقیق می‌ترسد؟/ جان بوانن، ترجمۀ فاطمه امین‌پور

معرفی    

نگاهی گذرا به چهار کتاب در حوزۀ فناوری نانو و فناوری‌های مرتبط با آن/ داریوش کرامتی

نقد شفاهی

چندوچون آثار تاریخ علمی منتشر شده در دهۀ اخیر

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی:
http://pasbr.faslnameh.org/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب